Whoops! Du gik ind på den forkerte side - Whoops! You seem to have come to a wrong site

Dansk

Phishing er en form for svindel, hvor skadelige aktører forsøger at få adgang til følsomme oplysninger som brugernavne, adgangskoder eller kreditkortoplysninger ved at udgive sig for at være en pålidelig hjemmeside eller enhed. Et eksempel på dette kunne være en ondsindet aktør, der køber et domænenavn, der ligner et legitimt, såsom minid.dk i stedet for det korrekte mitid.dk. Ved at gøre dette kan de omdirigere uskyldige brugere til en skadelig hjemmeside eller side, hvor de bliver bedt om at indtaste følsomme oplysninger, som derefter fanges af den ondsindede aktør.

Engelsk

Phishing is a form of fraud where malicious actors attempt to obtain sensitive information such as usernames, passwords, or credit card information by pretending to be a trustworthy website or entity. An example of this could be a malicious actor buying a domain name similar to a legitimate one, such as minid.dk instead of the correct mitid.dk. By doing so, they can redirect unsuspecting users to a malicious website or page where they are prompted to enter sensitive information, which is then captured by the malicious actor.